Guillem Servera

Guillem Servera Negre

Resident de Dermatologia & App Developer

Hola! Som un resident de Dermatologia i desenvolupador de software nascut a Mallorca. Graduat en Medicina a la Universitat de Barcelona, actualment faig feina com a metge a l'Hospital Universitari La Paz. A més, m'apassiona programar y dissenyar tota casta d'apps per a web i dispositius iOS/macOS.

Estic convençut que la sinèrgia entre la medicina i el món de les apps pot suposar un gir revolucionari en l'àmbit de l'assistència sanitària i la recerca. Som un programador Swift/Objective-C experimentat i un entusiasta de TypeScript, amb experiència en disseny de bases de dades, UI/UX i desenvolupament web.

Enfora del teclat disfrut navegant a vela, escoltant música, amb un bon llibre i llargues converses. Som un convençut defensor dels estàndards web, la neutralitat de la xarxa, els projectes de codi obert, les polítiques sostenibles i els drets humans.